Μοναδική προσφορά !!!

CLOUD CRM ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ με Ηλεκτρονικά Βιβλία (MyData) Tιμολόγηση, Λογιστική, Πάγια,
και μαζική άντληση Υποχρεώσεων και εντύπων από
ΕΦΚΑ, TAXIS, IKA, ΓΕΜΗ, ΕΡΓΑΝΗ.
Υποβολή συμπληρωματικού ωραρίου από το κινητό
σας με προσβασιμότητα από παντού.

150€ το έτος πλέον ΦΠΑ
Επικοινωνία : info@karpodinis.gr, 6979009630

https://www.karpodinis.gr

 

 

 


Φόρμα αναβαθμίσεων

Username
Password
Επωνυμία
Α.Φ.Μ.
eMail
Έναρξη αναβάθμισης
Λήξη αναβάθμισης
Αφορά την εφαρμογή
Έλεγχος στοιχείων Έξοδος
30/01/2023